Tradiční karate-do je umění sebeobrany využívající „pouze“ lidského těla a mysli, ale tím nejefektivnějším způsobem. Žádné funkční/ultimátní/použitelné bojové umění nemůže být založeno pouze na užití svalové síly. Je třeba učit se nejen dokonale ovládat fyzické provedení technik, ale také efektivně pracovat s dechem a současně kultivovat vlastní mysl tak, aby mohla v každém okamžiku přesně zrcadlit realitu. Je třeba pochopit povahu vlastní mysli. Nestačí jen zvládat techniky, je třeba jasná/čistá pozornost – bdělost.

Tradiční karate-do nechce ukázat, kdo je lepší a kdo horší, ale to, že cvičit mohou opravdu všichni. Cvičit neznamená pěstovat agresivitu ani vlastní ego, bojové umění je umění zdvořilosti, zdvořilosti k sobě samému, ke svým možnostem, k těm i k tomu, co nás obklopuje. Tradiční karate-do je metoda dávající nám možnost ovlivnit celý svůj život, vnímat své pokroky skrze každodennost, není to forma, kterou si na sebe můžete obléknout a později ji odložit v šatně vašeho Dojo.

Tradiční karate-do vyžaduje tvrdý a dlouhý trénink. Neexistují krátké a snadné cesty, k pochopení nepotřebujeme slov, pouze vlastní zkušenost. Jen my sami jsme zodpovědni za své činy, za svá slova, za svoje myšlenky. Není třeba hledat ani lásku, ani moudrost, ani klid, vlastníme je každý, stačí jen upřímnost. Upřímnost ve svém dýchání a ve svém postoji, to stačí. Jen my sami jsme zodpovědni za své myšlenky, za svá slova, za svoje činy. Nikdo za nás nemůže dýchat, není nikdo ani nad námi, ani pod námi. Neexistuje nikdo a nic hodné uctívání, žádná ideologie, žádná reklama, žádné zásluhy.

Existuje jediná cesta – ZAČÍT.

Slova nemohou být nikdy dostačující, avšak nezřídka odvádějí z cesty. Proto umlkám. I tebe se to týká, cvič a mlč, alespoň dokud nebudeš mít opravdu dobrý důvod k řeči.

 

 


 

letak

 


 


 

den to kara te do
karate, ČFTK, ČATK, ITKF, tradiční karate, oddil tradičního karate, karate klub matsu, Nishiyama, matsu, sebeobrana, zen, Praha, umění, bojová, bojová umění karate, CTKF, CTKA, ITKF, traditional karate, Nishiyama, matsu, self-defense, zen, martial, arts, martial arts